Image 2020-12-18 11:44:33

ข้อดี VS ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจซื้อรถฟอร์คลิฟท์

ใครที่กำลังมองหารถฟอร์คลิฟท์ไปใช้งานอยู่ละก็..

J.L. Forklift ได้สรุปข้อดีและข้อเสียของรถฟอร์คลิฟท์แต่ละประเภทมาฝากกันค่ะ

เผื่อไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือดูความเหมาะสมในการใช้งานของคุณได้

1.รถฟอล์คลิฟท์ระบบ LPG

ข้อดี

- มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับรถฟอร์คลิฟท์ระบบอื่น รวมถึงค่าเชื้อเพลิงก็น้อยกว่าด้วย

- ไอเสียค่อนข้างสะอาดกว่ารถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล

ข้อเสีย

-สตาร์ทติดยาก

-การซ่อมบำรุงรักษายุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

- เชื้อเพลิงหายาก ถังแก๊สอาจบังวิสัยทัศน์ในการชับขี่

- มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่แก๊สจะรั่วไหลได้

2.รถฟอล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า

ข้อดี

- ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

-ไม่ต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หรือน้ำในหม้อน้ำ บ่อยๆ

- ไม่เกิดเสียงดังรบกวนและมลพิษ

-สามารถเลี้ยวในพื้นที่แคบได้ดีกว่ารถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล

- การซ่อมบำรุงรักษาง่าย

ข้อเสีย

-หลังเลิกใช้งานต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้ง และไม่เหมาะต่อการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

-มีข้อจำกัดในด้านสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลให้รถเกิดความเสียหายได้

-มีราคาแพงกว่ารถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลและระบบ LPG

3. รถฟอล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล

ข้อดี

- การซ่อมบำรุงรักษาง่าย อะไหล่ก็หาง่ายด้วย