Image 2020-12-18 11:41:04

หัวบิดข้าวโพด

หัวบิดข้าวโพด
        รถเกี่ยวข้าว หรือ Combine Harvester (แปลว่า รถเก็บเกี่ยวรวม)  หรือบางครั้งเรียกสั้นๆว่า รถคอมไบน์ 
เป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่นำระบบเกี่ยวและนวดมารวมไว้ในรถเดียวกัน ประกอบด้วยระบบตัด-ลำเลียง-นวดและทำความสะอาด  
โดยระบบต่างๆจะทำงานต่อเนื่องกัน    เริ่มต้นจากเครื่องตัดต้นข้าว  แล้วส่งต้นข้าวที่ตัดแล้วป้อนเข้าเครื่องนวดเพื่อแยกเมล็ดข้าว 
จากนั้นจะทำความสะอาดและแยกฟางออกจากเมล็ด เมล็ดข้าวที่ผ่านการแยกฟางออกล้ว จะถูกส่งเข้าบรรจุในกระสอบอันเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการทำงาน เป็นระบบที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก สามารถลดแรงงานในการทำงานได้มาก 
        ปัจจุบันมีการใช้รถเกียวข้าวกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยอุปกรณ์ตัดข้าวด้านหน้ารถ สามารถถอดออกและเปลี่ยน
เป็นอุปกรณ์ตัดธัญพืชอื่นๆใส่แทนได้ เช่น หัวบิดข้าวโพดหรือ หัวเกี่ยวถั่วเขียว

           ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดสูงมาก เดิมขั้นตอนการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพด
ยังใช้แรงงานคนในการหักปลิดทีละฝัก ซึ่งเสียเวลามาก หาคนงานยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเก็บเกี่ยวช้าอาจเกิดความเสียหายจากฝน 
หลังจากปลิดฝักข้าวโพดได้แล้วยังต้องนำไปเข้าเครื่องสีข้าวโพด หรือ เครื่องกระเทาะข้าวโพด จึงได้จะได้เมล็ดข้าวโพดไปจำหน่าย  
ในต่างประเทศนิยมใช้รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดหรือ Corn Harvester แต่ราคาสูงมาก ประเทศไทยเองก็มีโรงงานที่
ผลิตรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดเช่นกัน แต่ราคาก็ยังค่อนข้างสูง และไม่คล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถใช้เกี่ยวข้าวโพดได้เท่านั้น 
           ปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงนำชุดห้วบิดข้าวโพดมาใส่กับรถเกี่ยวข้าวมากขึ้นเรื่อยๆช่วยให้การปลิดฝักข้าวโพดจากต้น  
การสีข้าวโพดเป็นเม็ด การคัดแยกเปลือกและซังข้าวโพดออกจากเมล็ดทำได้โดยใช้รถเกี่ยวข้าวคันเดียว

             ชุดโครงหัวบิดข้าวโพดที่นำมาประกอบกับรถเกี่ยวข้าว นิยมใช้แบบ 3-4หัวบิดต่อโครง(ขึ้นอยู่กับขนาดของรถเกี่ยว) 
การทำงานของชุดหัวบิดเป็นการดึงลำต้นข้าวโพดลงด้านล่างผ่านลูกบวบบนหัวบิด  ฝักข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่กว่าลำต้นจะถูกปลิดออก
จากต้น และตกลงบนลูกบวบซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนลำเลียงฝักข้าวโพดที่ถูกปลิดออกมาเข้ากระบะของโครงหัวบิด  
ภายในกระบะจะมีเกลียวลำเลียง ส่งฝักข้าวโพดเข้าสู่คอลำเลียงของรถเกียวแล้วส่งเข้าตู้นวดภายในรถ ขั้นตอนการนวดเพื่อแยก
เมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก และการทำความสะอาดเพื่อแยกเปลือก-ซังข้าวโพดทิ้งไป จะเป็นการทำงานลักษณะเดียวกัน
กับกลไกการสีข้าวภายในรถเกี่ยว

              เดิมหัวบิดข้าวโพดจะนิยมใช้หัวบิดเก่ามือสอง นำเข้าจากต่างประเทศ สภาพของแต่หัวมีคุณภาพไม่แน่นอน 
บางหัวเสื่อมสภาพไม่มาก แต่บางหัวก็ต้องนำมาเปลี่ยนอะไหล่หลายชิ้นก่อนจะใช้งานได้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการประกอบเพิ่มขึ้น
 อะไหล่ของแต่ละหัวอาจจะแตกต่างกันเพราะเป็นสินค้าคนละรุ่น คนละยี่ห้อกัน  

               เจ แอล ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท ได้นำเข้าหัวบิดข้าวโพดคุณภาพดีจากประเทศจีนมาจำหน่าย โดยมีจำหน่ายทั้งแบบชุดสำเร็จ
(3-4หัวบิดต่อชุด)และแบบแยกขายเฉพาะหัวบิดให้ลูกค้านำไปประกอบเอง หรือ เปลี่ยนใส่แทนหัวบิดชุดเดิมที่ชำรุด  
หัวบิดที่จำหน่ายเป็นหัวบิดใหม่ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนส่งมอบ มีอะไหล่ทุกชิ้นพร้อมให้บริการ 
รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงพร้อมให้คำแนะนำในการประกอบ การใช้งานและการซ่อมบำรุงทุกขั้นตอน  

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ทาง : 02-984-0797 (10คู่สาย)