เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ แอล ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 โดยเป็นการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถฟอร์คลิฟท์ให้ตอบสนองความต้องการ ของตลาดได้แบบครบวงจร ในการก่อตั้งบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจสองข้อคือ ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์ยี่ห้อ Yale และการจำหน่ายอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ทุกยี่ห้อ


ปีพ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการจำหน่ายอะไหล่เพิ่มเติมไปยังกลุ่มเครื่องจักรกล เพื่อการเกษตร อะไหล่รถแทรคเตอร์ อะไหล่รถเกี่ยวข้าว อะไหล่รถเกี่ยวข้าวโพด อุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรคเตอร์ (หัวเกียร์ตัดหญ้า หัวเกียร์เจาะดิน ใบมีดตีดิน) นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการผลิตรถและเครื่องจักรประเภทต่างๆ เช่น รถลาก/รถดันเครื่องบิน อุปกรณ์ขนถ่ายในท่าเรือและสนามบิน รถเจาะบาดาล รถกระเช้า รถขุดเล็ก รถกระเช้า เป็นต้น
ธุรกิจที่ให้บริการ

ธุรกิจที่ให้บริการ

  • 1) นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์และอะไหล่ของอุปกรณ์ Materials Handling Equipments เช่น อะไหล่รถลาก/รถดันเครืองบิน อะไหล่ของอุปกรณ์ขนถ่ายในท่าเรือและสนามบิน อะไหล่รถกระเช้า อะไหล่รถขุดเล็ก
  • 2) นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ของเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น อะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยวข้าว/รถเกี่ยวข้าวโพด อะไหล่รถเจาะบาดาล
  • 3) ให้เช่าและจำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์และรถยกลากประเภทต่างๆ ทั้งระบบเครื่องยนต์และไฟฟ้า รถใหม่และรถมือสอง ระยะสั้นและระยะยาว
  • 4) จำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์มือสอง
  • 5) จำหน่ายอุปกรณ์เสริมของรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift Attachments)
  • 6) รับขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์ด้วยรถสไลด์
  • 7) อบรมการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Image